30 Haziran 2008 Pazartesi

Kim Bu Suçlu?

© Zülal Kalkandelen/Dünyalı Yazılar
Cumhuriyet Pazar Dergi/29 Haziran 2008


Aşağıdaki suç listesini okurken onu hemen tanıyacaksınız...

-Irak’a karşı dayanağı olmayan bir savaşı gündeme getirmek için gizli bir
propaganda kampanyası yürütmek.

-Irak savaşına düzmece bir gerekçe bulmak amacıyla, 11 Eylül saldırısı ile Irak'ın güvenlik tehditi oluşturduğuna dair yanıltıcı bilgiler arasında sistematik bir şekilde bağ kurmak.

-Amerikan halkını ve Kongre üyelerini Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olduğu konusunda yanlış yönlendirmek.

-Irak’ın Amerika için acil bir tehdit oluşturduğu konusunda halkı ve Kongre’yi yanlış yönlendirmek.

-Kamusal kaynakları yasa dışı bir şekilde saldırı için harcamak.

-Kongrenin verdiği askeri kuvvet kullanma yetkisini kötüye kullanarak Irak’ı işgal etmek.

-Irak’ı savaş ilanı olmadan işgal etmek.

-Bağımsız bir ülkeyi, BM Beyannamesi’ni çiğneyerek işgal etmek.

-Askerlere gerekli giysi ve teçhizatı temin edememek.

-Siyasi amaç için ölü ve yaralı asker sayısını çarpıtmak.

-Irak’ta kalıcı askeri üsler kurmak.

-Ulusal kaynaklarının kontrolü için Irak'a savaş açmak.

-Irak’ı ve diğer ülkelerle ilgili askeri ve enerji politikaları geliştirmek için çalışacak gizli bir grup kurmak.

-CIA Ajanı Valerie Plame Wilson olayında ağır suçlara göz yummak, gizli bilgileri açığa çıkarmak ve adaleti engellemek.

-Irak’taki suçlu müteahhit firmalara dokunulmazlık tanımak.

-Irak ve Amerikalı müteahhitlerle bağlantılı olarak vergi gelirlerini ihtiyatsızca savurmak.

-Hem Amerikalıları hem de yabancı esirleri, suçları belli olmadan süresizce gözaltında tutmak.

-Afganistan, Irak ve diğer yerlerdeki esirlere işkence yapılmasını resmi bir politika olarak gizlice onaylayıp teşvik etmek.

-İnsanları kaçırıp kendi istekleri dışında başka yerlere, işkence uygulandığı bilinen ülkelere götürüp teslim etmek.

-Çocukları hapsetmek.

-İran’ın yarattığı tehdit konusunda Kongre’yi ve Amerikan halkını yanıltmak; İran hükümetini devirmek hedefiyle bu ülke içindeki terörist grupları desteklemek.

-Gizli kanunlar yapmak.

-Posse Comitatus Yasası’na karşı gelmek. (Federal hükümetin askeri güçleri kanun yaptırımında kullanmasını sınırlayan yasa.)

-Mahkeme yetkisi olmadan Amerikan vatandaşlarını gözetim altına almak.

-Anayasaya aykırı bir şekilde, telefon şirketlerine direktif vererek, vatandaşların özel telefon numaralarına ve e-posta adreslerine ait verileri talep etmek.

-Yasa tasarılarının imzalanması sonrasında verdiği yazılı beyanlarla yasalara karşı gelme niyetini göstermek ve sonra da o yasaları ihlal etmek.

-Kongre sorgulamalarına itaat etmemek ve eski yetkilileri de bu yönde davranmaları için yönlendirmek.

-Özgür ve dürüst seçim sürecini bozmak; adalet yönetiminde yolsuzluk.

-1965 tarihli seçim yasasını ihlal eden komplo.

-Federal sağlık sigortası Medicare’i yok etmek için halkı ve Kongre’yi yanıltmak.

-Daha önceden tahmin edilen Katrina felaketi için plan yapma ve acil durum yönetiminde başarısızlık.

-Küresel iklim değişikliğini gündeme getirme çabalarını sistematik bir şekilde baltalayarak Kongre’yi ve halkı yanlış yönlendirmek.

-9/11’dan önce Amerika’ya terörist saldırı yapılacağına dair istihbarat uyarılarını defalarca görmezden gelmek.

-11 Eylül saldırılarının soruşturulmasını engellemek.

-11 Eylül sonrasında kurtarma çalışmalarında görev alanların sağlığını tehlikeye atmak.

Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Dennis Kucinich, 35 maddelik bu teklifi, Bush'un azledilmesi istemiyle Kongre'ye sundu. Adalet Komisyonu'na sevk edilen teklifin Bush görevden ayrılıncaya kadar gündeme alınması pek olası değil. Üstelik Demokratlar çoğunluktayken....

İşin garip tarafı, evlilik dışı ilişkisi nedeniyle Bill Clinton hakkında azil istemiyle soruşturma açan Meclis, bunca suçla itham edilen Bush için aynı kararlılığı gösteremiyor...

Hiç yorum yok: